Filosofian tutkimus- ja opetusryhmä

01.01.2021 -
Itä-Suomen yliopistossa filosofian oppiaine on yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa kahdella eri laitoksella, oikeustieteissä ja yhteiskuntatieteissä. Oppiaine toimii kummallakin kampuksella.
Oppiaineen kolme yliopistonlehtoria vastaavat filosofian opetuksesta koko yliopisto...

Jarkko Suhonen

Tutkimuspäällikkö, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Biotalouspolku lukioissa

Päättynyt. 01.12.2018 - 31.12.2020
Biotalouspolku lukioissa -hankkeen tavoitteena on lisätä lukion opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä toteuttaa laaja-alaiseen osaamiseen tähtääviä opetuskokeiluja, jotka edistävät lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

FLIP&Learn

FLIP&Learn on Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopiston välinen yhteistyöhanke, jossa tutkitaan erilaisten lähestymistapojen ja oppimisympäristöjen käyttöä tekniikan korkeakouluopetuksessa. Erityisesti huomioidaan käänteinen opetus ja oppiminen eli Flipped Learning -lähestymistapa. Tutkimushankke...

Martti Siekkinen

Vanhempi yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

ARGEO-Hanke

01.03.2021 -
Opiskelijoiden argumentaatiotaitojen edistäminen yhteiskunnallisissa ympäristöaiheissa

Silja Penttinen

Projektitutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto