Tarkenna hakuasi

Hanna Tenhunen (hanna.tenhunen@uef.fi)

Toimin Opintopalvelut -yksikön alaisuudessa terveystieteiden tiedekunnan lähipalveluissa opintosihteerinä, tarkemmin lääketieteellisen ammatillisen jatkokoulutuksen tiimissä. Vastuulleni kuuluvat yleislääketieteen erityiskoulutuksen sekä geriatrian, terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoisalojen opintohallinnolliset tehtävät. Hallinnoin myös erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluvaa johtamiskoulutusta (10 op) ja lähijohtajapätevyyskoulutusta (30 op).

Miia Turtiainen (miia.turtiainen@uef.fi)

Opintopalveluiden tehtävänä on vastata yliopiston opintohallinnon palveluista ja tuesta, tuottaa opiskelijoille ja henkilökunnalle tieto- ja viestintätekniikan sekä yliopistopedagogiikan ja opiskelutaitojen koulutusta, koordinoida kansainvälistä liikkuvuutta, sekä ura- ja ohjauspalveluita. Yksikkö tarjoaa opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan lisäksi opetuksen ja tutkimuksen tukipalveluja sekä tietoteknisiä tukipalveluja yhteistyössä tietotekniikkapalvelujen kanssa.

Opintopalvelut palvelee hakijoita, opiskelijoita, henkilökuntaa ja opetusta antavia yksiköitä sekä yhteistyökumppaneita.
Ks tarkemmin https://www.uef.fi/fi/node/2992#paragraph-1224