FCLab.lukio – Future Classroom Lab lukiossa

Päättynyt. 01.08.2019 - 01.08.2021
FCLab.lukio-hanke toteuttaa opetukseen ja palautumiseen soveltuvan virtuaaliluontoympäristötilan, digitaalisen immersion mahdollistavan monitoimitilan sekä käyttäjien luontosuhdetta ja luovuutta vahvistavat aula- ja käytävätilat. Hyvinvointiajattelua tukevien toimintamallien, pedagogisten käytänt...

Miikka Eriksson

Yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Silja Penttinen

Projektitutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Nina Heiskanen

Yliopisto-opettaja, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Nina Sajaniemi

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Ameba-tiimi

01.09.2015 -
Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tiimi tutkii oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä korkea-asteella.