KestäväMaaseutu

01.08.2020 - 30.04.2022
KestäväMaaseutu -hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jota toteutetaan osallistavaan toimintatutkimukseen pohjautuen. Tutkimus kiinnittyy yhteiskuntapoliittiseen ja teoreettiseen keskusteluun siitä, mitä on hyvinvointi ja elinvoima, hyvä elämä ja kestävä hyvinvointi?

Responsive Natural Resources Governance Research Group

Tavoitteena on analysoida ympäristöpolitiikan ja kansainvälisten ympäristösopimusten toteutumista ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tutkimusryhmässä kartoitetaan, millaisia mahdollisuuksia ja esteitä paikallistason toimijoilla on osallistua luonnonvarojen suojeluun ja käyttöön. Voidaanko vuorovai...

Sanna Talvia

Yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Nina Heiskanen

Yliopisto-opettaja, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto