Eliisa Vähä

Yliopisto-opettaja, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Käsityötiede ja käsityön pedagogiikka

01.02.2022 -
Tutkimusryhmässä tutkitaan käsityötä materiaalisena, teknologisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimus kohdistuu myös käsityönopetukseen ja pedagogiikkaan koulutuksen eri asteilla sekä non- ja informaalissa kasvatuksessa.

Laura Hirsto

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Marianne Rytkönen

Yliopisto-opettaja, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö