MASI - Lääkitysturvallisuuden tutkimusprojekti

MASI - Medication Administration Safety & Interventions -tutkimusprojektin tarkoituksena on tutkia ja kehittää erityisesti sairaanhoitajien toteuttaman lääkehoidon turvallisuutta ja lääkehoidon osaamista.

KUopio Pediatric Research Unit - KUPRU tutkimusprojektit

Tutkimusprojektit:
- Adrenarke - lisämunuaiskuoren miessukupuolituotannon herääminen (adrenarke) lapsuudessa
- Bronkioliitin ja obstruktiivisen bronkiitin hoito / Lasten alahengitystieinfektiot
- Erilaisten hengitysvaikeuksien tunnistaminen älypuhelimen liikeantureilla
...

Kauppaoikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden tutkimusryhmä

Tutkimusprojekti: FORK- Fraud-Free Food and Regulatory Know-How, Suomen Akatemia 2019-2023

Miten kuluttaja tietää syökö sitä mitä luulee syövänsä? FORK projekti vastaa nykykuluttajan vaatimuksiin räätälöityjen ja digitaalisten ruoka- ja ravitsemuspalveluiden saatavuuden ja tavoitet...

SOTE-vaikuttavuuskeskus -hanke

Päättynyt. 01.01.2021 - 30.09.2021
Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä käynnistyi vuodenvaihteessa 2020–2021 projekti kansallisen sote-vaikuttavuuskeskuksen toimintasuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmassa määritetään vaikuttavuuskeskuksen rooli ja toimintatavat osana suomalaista sote-asiantuntijaverkostoa. ...

Traumaattiset rajat

Päättynyt. 01.09.2016 - 31.08.2020
Rajan, järjestyksen ja toiseuden narratiivit