Iiris Lehto

Tutkijatohtori, Yhteiskuntatieteiden laitos

Ikääntyvän kaupunkilaisen naapuriverkostot

01.03.2020 - 31.12.2022
Turun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteishankkeen tarkoituksena on tarkastella ikääntyvän väestön naapuruussuhteiden laatua ja laajuutta, naapuruston merkitystä ikääntyneen hyvinvoinnin kannalta sekä ikäihmisiä naapurustojensa voimavarana. Hankkeen rahoittaja on Turun kaupunkitutkimusohjelma.

Jonne Posti

Projektitutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kemian laitoksen laiteinfrastruktuuri

Tällä sivustolla esitellään kemian laitoksen tutkimuslaitekantaa.
Meillä on merkittävät laitekokonaisuudet esim. massaspektrometrejä, molekyylimallinnukseen soveltuvia laskentapalvelimia ja materiaalitutkimuksen valmistus- ja tutkimuslaitteita.

KUopio Pediatric Research Unit - KUPRU tutkimusprojektit

Tutkimusprojektit:
- Adrenarke - lisämunuaiskuoren miessukupuolituotannon herääminen (adrenarke) lapsuudessa
- Bronkioliitin ja obstruktiivisen bronkiitin hoito / Lasten alahengitystieinfektiot
- Erilaisten hengitysvaikeuksien tunnistaminen älypuhelimen liikeantureilla
...

Maria Lankinen

Tutkijatohtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö