Anna Kårlund

Tutkijatohtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Bio-orgaaninen kemia

Tutkimusta orgaanisen ja biologisen kemian rajapinnalla. Proteiinien rakenne ja toiminta, biojalostus, bioanalyyttinen kemia.

Leinonen Retina Laboratory

20.09.2021 -
Leinonen Retina Laboratory:n tutkimus keskittyy pääasiassa kahteen aiheeseen: (1) Verkkokalvon homeostaattiseen hermostomuovautumiseen, sen mekanismeihin ja vaikutuksiin näön toiminnan kannalta; (2) kliinisten lääkkeiden uusiokäyttöön verkkokalvorappeumatautien hoidossa. Käytämme silmän verkkokal...

Lääke- ja vierasaineiden metabolia ja kuljetus

Tutkimuksemme keskittyy tärkeimpiin sytokromi P450- ja konjugaatioentsyymeihin, maksan transporttereihin sekä näitä sääteleviin tumareseptoreihin. Tutkimme myös silmän eri kudosten lääkeainemetaboliaa.

Molekyylimallinnuksen ja lääkeainesuunnittelun tutkimusryhmä

Molekyylinmallinnus ja lääkesuunnittelu tutkimusryhmässämme Kuopion farmasian laitoksella hyödynnetään erilaisia laskennallisen kemian menetelmiä edistämään ja nopeuttamaan uusien lääkeaineiden etsimistä sekä auttamaan yhdisteiden kokeellista kehittämisestä. Teemme myös yhteisrahoitteisia ja ka...