Järviekosysteemit ja ravintoverkot

Päättynyt. 01.09.2017 - 31.08.2021

Tutkimusryhmä selvittää miten maaekosysteemeistä peräisin oleva orgaaninen aines vaikuttaa ravintoverkon toiminnassa elintärkeiden biokemiallisten yhdisteiden (rasvahapot, aminohapot) saatavuuteen ja siirtymiseen järvien ranta-alueiden ravintoverkoissa.

Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmä

Tutkimuksemme keskittyy selvittämään ravitsemuksen ja kroonisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä havainnoivia väestötutkimuksia että kokeellisia tutkimuksia ihmisillä.

Kliininen ravitsemus ja ravitsemusterapia

Tutkimuksemme tukeutuu satunnaistettuihin kontrolloituihin ruokavaliointerventioihin, joissa tutkitaan ravintoaineiden, ruokavalion ja elämäntapojen vaikutusta aineenvaihduntaan ja ei-tarttuvien sairauksien riskiin. Tutkimuksissa on keskitytty ruokavalion rasvan laadun, kuidun ja ruokavaliokokona...

Anu Valtonen

Yliopistotutkija, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Paula Kankaala

Vieraileva tutkija, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Maija Ylilauri

Apurahatutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö