Anja Lapveteläinen

Dosentti, FT, yliopistotutkija, Kliin. ravitsemustieteen yk.: Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus

Carme Plumed Ferrer

Projektitutkija/researcher, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus Gerho

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus (Gerho) on Itä-Suomen yliopistossa toimiva monitieteinen tutkijayhteisö. Tutkimuksen keskiössä on ikääntyneiden hoidon optimointi ja aihealueina mm. lääkehoito, ravitsemushoito, toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus. Gerhon projekteihin kuuluvat MEDALZ ja NutOrMed...

Henna Jalkanen

Projektitutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Irma Nykänen

Yliopistotutkija, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede

Jenni Korhonen

Yliopistonlehtori, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede