Anne Antikainen

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Anu Ruusunen

Yliopistonlehtori, Kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Carme Plumed Ferrer

Projektitutkija/researcher, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede

Erja Kinnunen

Laboratoriohoitaja, Kliinisen ravitsemustieteen yksikkö