Anu Ruusunen

Yliopistonlehtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Jyrki Virtanen

Yliopistotutkija (Tenure Track), Jyrki Virtanen (jyrki.virtanen@uef.fi)

Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmä

Tutkimuksemme keskittyy selvittämään ravitsemuksen ja kroonisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä havainnoivia väestötutkimuksia että kokeellisia tutkimuksia ihmisillä.