Jyrki Virtanen (jyrki.virtanen@uef.fi)

Olen ravitsemustieteen ja kansanterveystieteen, erityisesti ravitsemusepidemiologian apulaisprofessori. Koulutukseltani olen laillistettu ravitsemusterapeutti. Päätutkimusaiheinani on ravitsemustekijöiden merkitys kroonisissa kansansairauksissa, pääasiassa sydän- ja verisuonisairauksissa, tyypin 2 diabeteksessa ja muistisairauksissa. Aiheita tutkin sekä väestötutkimuksissa että kokeellisissa tutkimuksissa.

Maija Ylilauri (maija.ylilauri@uef.fi)

Olen laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri sekä Itä-Suomen että Jyväskylän yliopistoista. Väitöskirjassani tutkin eläinproteiinin lähteiden yhteyttä muistisairauksien riskiin ja kognitiiviseen toimintaan.

Maria Lankinen (maria.lankinen@uef.fi)

Olen laillistettu ravitsemusterapeutti ja ravitsemustieteen dosentti (erityisalueena lipidimetabolia). Työskentelen tutkijana Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus satunnaistetuista kontrolloiduista interventiotutkimuksista, jotka selvittävät ruokavalion terveysvaikutuksia. Viimeiset vuodet tutkimukseni ovat keskittyneet geenien ja ruokavalion yhteisvaikutuksiin liittyen rasvahappoaineenvaihduntaan ja tyypin 2 diabetekseen. Olen myös aktiivisesti mukana kansainvälisessä rasvahappokonsortiossa (the Fatty Acids and Outcomes Research Consortium), jonka tavoitteena on ymmärtää ruokavalion ja elimistön rasvahappojen yhteyttä kroonisiin sairauksiin.

Projektit: T2D-GENE, FADSDIET1&2, T2D-GENE

Outi Nuutinen (outi.nuutinen@uef.fi)

Takanani on 32 vuoden kokemus koko elinkaaren käsittävästä ravitsemushoidon opetuksesta ja sen kehittämisestä laillistettujen ravitsemusterapeuttien (TtM) koulutuksessa. Ohjaamani pro gradu-tutkielmat ovat keskittyneet ravitsemushoidon toteutumiseen ja kehittämiseen.

Parhaillaan ohjaan yhteistyössä monitieteisen tutkimusryhmän jäsenenä ja vastuututkijana kahta väitöskirjatutkimusta: ”SAPERE-ruokakasvatus – yhteys 3-5- vuotiaiden lasten kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön kotona ja päiväkodeissa” ja ”RUOKAA MIELELLE – motivoiva ja voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemuskuntoutus osana masennuksen hoitoa”. Siinä selvitetään ryhmämuotoisen, motivoivan ja voimavarakeskeisen Ruokaa mielelle – intervention yhteyttä masennuksen lievittymiseen, ruokavalion laadun, syömiskäyttäytymisen, elämänlaadun sekä työ- ja toimintakyvyn paranemiseen, hyväksyttävyyteen ja kustannusvaikuttavuuteen osana kokonaishoitoa.

Työryhmäjäsenyydet osana työkuvaani: ”Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntotutuskeskuksiin” (VRN 2010); ”Lasten lihavuuden ehkäisy ja hoito” PsT Susanna Angle’n kanssa Lihavuus -kirjassa (Duocecim 2015) sekä ”Hyvät ravitsemuskäytännöt – Ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijat osana terveyden edistämistä ja ravitsemushoitoa” (RTY 2020).

FT, laillistettu ravitsemusterapeutti

puh. +358 504691779