Elina Arminen

Yliopistotutkija, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Kansakunnan tarinat

Useat esimerkit Euroopan lähimenneisyydestä todentavat historian käytön voiman erilaisissa ryhmien välisissä konflikteissa. Tässä Suomen Akatemian rahoittamassa akatemiatutkijan projektissa ”Kansakunnan tarinat: Historian representaatiot mediassa, politiikassa ja opetuksessa” tarkastellaan sosiaa...

Kati Parppei

Yliopistonlehtori, Historia- ja maantieteiden laitos

Kuvattu Karjala

Päättynyt. 01.08.2019 - 31.07.2022
Kuvattu Karjala on monitieteinen tutkimushanke, jossa kartoitetaan Vienaan, Aunukseen ja Pohjois-Karjalaan liittyviä valokuva-aineistoja ja tuotetaan niistä uutta tutkimustietoa. Hankkeessa kehitetään kuva-analyysin digitaalisia menetelmiä. Hankkeessa ovat mukana yhteistyössä museoita ja arkistoj...