Kestävä Ruokakasvatus ja Ruokahävikki

Hankkeessa selvitetään kestävän ruokakasvatuksen vaikutuksia peruskoulun oppilaiden sekä oppilaiden vanhempien ja kotitalouksien ruokahävikkikäyttäytymiseen. Tutkimuksemme kohdistuu erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 1) miten kestävän ruokakasvatuksen pedagogiikassa ruokahävikki näkyy oppimisaih...

Titta Kettukangas

Yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Henna Jalkanen

Projektitutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Aija Laitinen

Projektitutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Outi Nuutinen

Vieraileva tutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Sanna Talvia

Yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Ruokakasvatuksen ja syömiskäyttäytymisen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä on keskittynyt viimeaikaisessa tutkimuksessaan erityisesti lasten ja nuorten, suurentuneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevien aikuisten ja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten aikuisten syömiskäyttäytymiseen ja ruokakasvatukseen. Tutkimme, kuinka terveyttä ja hyvin...

Kaisa Kähkönen

Projektitutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Tieto käyttöön: Koulupäivän aikainen ruokailu tänään ja huomenna

Päättynyt. 01.04.2020 - 31.05.2021
Itä-Suomen yliopisto, THL, Ammattikeittiöosaajat ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu käynnistivät keväällä 2020 valtakunnallisen selvitystyön kouluaikaisen ruokailun nykytilanteesta ja välipalakäytäntöjen toteutustavoista. Samalla kartoitettiin EU:n komission rahoittaman koulujakelujärjestel...

Harri Pitkäniemi

Yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto