Aija Laitinen

Projektitutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Henna Jalkanen

Vieraileva tutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Kestävä Ruokakasvatus ja Ruokahävikki

Hankkeessa selvitetään kestävän ruokakasvatuksen vaikutuksia peruskoulun oppilaiden sekä oppilaiden vanhempien ja kotitalouksien ruokahävikkikäyttäytymiseen. Tutkimuksemme kohdistuu erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 1) miten kestävän ruokakasvatuksen pedagogiikassa ruokahävikki näkyy oppimisaih...

Outi Nuutinen

Vieraileva tutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Titta Kettukangas

Yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto