Aku Seppänen

Akatemiatutkija/Academy Researcher, Sovelletun fysiikan laitos

Antti Voss

Nuorempi tutkija, Sovelletun fysiikan laitos

Laskennallisen fysiikan ja inversio-ongelmien tutkimusryhmä

Laskennallisen fysiikan ja inversio-ongelmien tutkimusryhmä tekee tutkimusta laskennallisten ja Bayesilaisten inversio-ongelmien sekä epävarmuuksien mallinnuksen alalla. Tutkimusryhmä koostuu useista tiimeistä sovellusalueina biolääketieteelliset, teolliset, geofysikaaliset ja ilmakehän inversio-...