Bio-orgaaninen kemia

Tutkimusta orgaanisen ja biologisen kemian rajapinnalla. Proteiinien rakenne ja toiminta, biojalostus, bioanalyyttinen kemia.

CROSSHARES konsortio - jäniseläintutkimus

Tutkimusryhmä on osa CROSSHARES konsortiota, joka tutkitaan rusakon ja metsäjäniksen risteytymisen biologisia seurauksia, hyödyntäen laajasti genomiikan ja molekyylibiologian menetelmiä.

Eija Partanen

Project Controller, Talouspalvelut/TT lähipalvelut

Erkki Pesonen

Yliopistonlehtori, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Hanna Laako

Yliopistotutkija, Historia- ja maantieteiden laitos