Tarkenna hakuasi

Ilkka Huhta (ilkka.huhta@uef.fi)

Tutkimusintressejäni ovat
– Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria 1800-luvulta nykypäivään
– Pietismi ja uskonnolliset liikkeet
– Uskonnon ja nationalismin suhde
– Suomen sisällissota ja kirkon rooli siinä
– Julkisen keskustelun historia
– Sekularisaation historia
– Uskonnonvapaus ja sen historia
– Kirkon ja valtion väliset suhteet

Maankäytön vaikutus maanpeitteen muutoksiin sekä ekosysteemin hiilitaseeseen (LANDMOD)

LANDMOD-projekti tarkastelee maankäytön vaikutusta maanpeitteen muutoksiin sekä seurauksiin ilmakehälle. Tutkimuksen tavoitteena on 1) ymmärtää maanpeitteen muutosten nopeutta, voimakkuutta ja mekanismeja eri maankäyttömuotojen alla 2) ja arvioida kuinka maankäyttö vaikuttaa hiilen vapautumiseen ja sitoutumiseen maisematasolla. Sen lisäksi että arvioimme maankäytön vaikutuksia tänä päivänä, tulemme hyödyntämään historiallista satellittiaineistoa arvioidaksemme kuinka maanpeite ja hiilitase ovat muotoutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämä menetelmä mahdollistaa myös ennusteiden luonnin siitä, kuinka maanpeite ja hiilitase kehittyvät eri ilmasto- ja maankäyttöskenaarioiden myötä. Näiden menetelmien kautta, tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä siitä, miten ja miksi maanpeitteen muutosten nopeudet ja voimakkuus eroavat eri puolilla pohjoista Fennoskandinaviaa ja millaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on ilmakehään.