SOTE-vaikuttavuuskeskus -hanke

01.01.2021 -
Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä käynnistyi vuodenvaihteessa 2020–2021 projekti kansallisen sote-vaikuttavuuskeskuksen toimintasuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmassa määritetään vaikuttavuuskeskuksen rooli ja toimintatavat osana suomalaista sote-asiantuntijaverkostoa. ...

SoteDialogit muutoksessa - johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus

01.01.2019 - 31.12.2021
Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto (päätoteuttaja), Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Alueellinen SOTE AI hub

Päättynyt. 01.01.2019 - 30.04.2021
Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR)
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu.

Vaikuttava sosiaali- ja terveysjohtaminen (JoVa)

01.08.2017 - 31.12.2030
Tutkimusryhmä selvittää johtamisen yhteyttä ja vaikutuksia organisaation tuloksellisuuteen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Johtamista tarkastellaan erityisesti strategisen johtamisen, muutoksen johtamisen sekä tiedon ja osaamisen johtamisen näkökulmasta, painottaen sote-uu...

Anneli Hujala

Projektitutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Osaamisen merkitys muutoksessa, kun työ siirtyy kunnasta yhtiöön

01.08.2019 - 31.10.2021
Tutkimuksessa selvitetään palvelujen ulkoistamisen seurauksena työn siirtymistä kunnista yhtiöihin ja siirtymän vaikutuksista työntekijöihin sekä työn muutoksiin sopeutumisesta erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä teemana on työn digitalisaation vaikutukset sekä sen ...