Alueellinen SOTE AI hub

Päättynyt. 01.01.2019 - 30.09.2021
Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR)
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu.

Anneli Hujala

Projektitutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Etänä Enemmän -sote-työ uudistuu

Päättynyt. 01.01.2019 - 31.12.2021
Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Lapin yliopisto

Kirsi Savonen

Yliopisto-opettaja, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Pienten kuntien strategiset ja luovat ratkaisut - Pisara

Päättynyt. 01.08.2020 - 28.02.2022
Tutkimuksen lähtökohtana on shrinking rural area -käsite moniulotteisena ilmiönä. Vähenevän ja ikääntyvän väestön alueilla elinvoiman lisäämistä, uusien mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edellytyksiä lähestytään Smart shrinking -ajattelulla. Tutkimuksessa selvitetään mm. sitä, ovatko kuntien strat...

SOTE-vaikuttavuuskeskus -hanke

Päättynyt. 01.01.2021 - 30.09.2021
Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä käynnistyi vuodenvaihteessa 2020–2021 projekti kansallisen sote-vaikuttavuuskeskuksen toimintasuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmassa määritetään vaikuttavuuskeskuksen rooli ja toimintatavat osana suomalaista sote-asiantuntijaverkostoa. ...