Taina Yli-Juuti (taina.yli-juuti@uef.fi)

Tutkimusaiheeni on ilmakehän pienhiukkaset ja niiden ilmastovaikutukset. Tutkin erityisesti:
– Ilmakehän pienhiukkasten dynamiikka ja termodynamiikka
– Sekundaaristen orgaanisten pienhiukkasten muodostuminen ja ominaisuudet
– Pienhiukkasten muodostuminen ja nanohiukkasten kasvu ilmakehässä
– Tiivistymisen termodynamiikka
– Hiukkasfaasin prosessit (hiukkasten olomuoto, viskositeetti ja kemialliset reaktiot)

Tausta:
– Apulaisprofessori, Sovelletun fysiikan laitos, UEF, 2019 lähtien
– Yliopistotutkija, Sovelletun fysiikan laitos, UEF, 2014-2019
– Post-doc -tutkija, Max Planck Institute for Chemistry, Multiphase Chemistry Department, 2014
– Post-doc -tutkija, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto, 2013-2014
– FT, fysiikka, Helsingin yliopisto, 2013.