Jenni Kankaanpää (jenni.kankaanpaa@uef.fi)

Työskentelen väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Taustaltani olen opettaja ja olen työskennellyt usean vuoden ajan sekä perus- että korkeakouluasteen tutkimushankkeissa. Monipuolista kokemusta on kertynyt erityisesti korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen liittyvissä hankkeissa ja käänteisen opetuksen ja oppimisen parista. Työn alla oleva väitöstutkimukseni liittyy korkeakouluopettajien tekemään pedagogiseen kehittämistyöhön ja opetuksen suunnitteluun käänteisen ja sulautuvan oppimisen konteksteissa.

Tutkimusryhmät ja -projektit

  • 2021–2022 OAHOT – Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa (Business Finland), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, projektitutkija
  • 2020–2021 DigiCampus – Oppimismaiseman uudelleensovittaminen -osahanke (Opetus- ja kulttuuriministeriö), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, projektitutkija
  • 2020 Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot (TYÖPEDA) (Opetus- ja kulttuuriministeriö), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, projektitutkija
  • 2017–2019, Flipped Learning (Opetus- ja kulttuuriministeriö), Kasvatustieteen ja psykologian osasto, projektitutkija
  • 2015–2017, PREP21 – Preparing teacher students for the 21st century learning practices (Suomen Akatemia), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, tutkimusavustaja
  • 2015, We are Europe (Erasmus+), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, tutkimusavustaja
  • 2013, Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – Kuka kuuntelee? (Suomen Akatemia), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, tutkimusavustaja

Laura Hirsto (laura.hirsto@uef.fi)

Keskeisenä tutkimuskohteena Hirstolla on ollut oppimisympäristöjen tutkiminen oppimisen prosessien sekä opetuksen ja pedagogiikan näkökulmista. Viimevuosina Hirsto on johtanut oppimisanalytiikkaan ja oppimisanalytiikkapedagogiikkaan liittyvää laajaa Business Finlandin rahoittamaa hanketta, jossa on tutkittu perusopetuksen oppilaiden, yliopisto-opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden oppimista moninaisen oppimisanalytiikkadatan avulla. Hankkeessa on rakennettu itseohjautuvaa oppimista tukevia oppimisympäristöjä erilaisten pedagogisten lähestymistapojen avulla (kuten ilmiölähtöinen oppiminen ja käänteinen opetus). Tässä tutkimuksessa on tehty kiinteää yhteistyöstä tietojenkäsittelytieteen ja kasvatustieteen tutkijoiden kanssa, ja on hyödynnetty instituutiotasoista dataa ja perinteistä logidataa yhdessä laajennetun oppimisanalytiikka datan kanssa sekä opetuksen ja oppimisen kontekstien observointia ja opettajien ja oppilaiden/opiskelijoiden haastatteluita.

Hirsto toimi pitkään yliopistopedagogisena yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Vuodesta 2015 hän on työskennellyt pääasiassa Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla ensin Savonlinnan kampuksella ja sitten Joensuun kampuksella. Vuonna 2020 hänet valittiin kasvatustieteen professoriksi Itä-Suomen yliopiston Filosofiseen tiedekuntaan. Hän on kasvatuspsykologian dosentti Helsingin yliopistossa.

Susanna Iivonen (susanna.iivonen@uef.fi)

Susanna Iivonen on yliopistonlehtori (liikuntakasvatus) Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla.

Opetus: liikuntakasvatus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa, opinnäytetöiden ohjaus, muut opetustehtävät

Tutkimusalat: liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa, lasten motoriset taidot, fyysinen aktiivisuus ja ulkoleikit, liikuntakasvatus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa

Terhi Pippuri (terhi.pippuri@uef.fi)

Musiikkikasvatuksen ja pianonsoitonopetus soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla. Opetusta sekä musiikkikasvatuksen perusopintokokonaisuudessa että monialaisten opintojen taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteissa. Erityisosaamisalueina ja kiinnostuksen kohteina lauluntekeminen, säveltäminen, populaarimusiikki, vapaa säestys.