Laskennallinen spektrikuvantaminen

01.01.1985 -
Ryhmä on tietojenkäsitelytieteen laitoksen, ja fysiikan ja matematiikan laitoksen yhteinen tutkimusryhmä. Se kuuluu fotoniikan instituuttiin. 1980-luvun puolivälistä lähtien ryhmä on keskittynyt spektripohjaiseen väritutkimukseen ja uusiin menetelmiin spektrianalyysin analysoimiseksi ja mittaamis...

Kasvibiologia

Tutkimusryhmä tutkii kasvien toimintaa ja vasteita ympäristön- ja ilmastonmuutokseen käyttäen ekofysiologian, molekyylibiologian ja metabolomiikan menetelmiä, sekä hyödyntää uusia spektrikuvantamistekniikoita biologisessa tutkimuksessa.

Joni Hyttinen

Nuorempi tutkija, Tietojenkäsittelytieteen laitos

SHIFTMIRE

Projektissa selvitetään aapasoiden viimeaikaisia muutoksia kasvillisuudessa, hydrologiassa ja turvekerroksissa toistettujen tapaustutkimusten ja laajan 120 satunnaisotoksen avulla. Tapaustutkimukset tarjoavat yksityiskohtaista tutkimustietoa aapasoilla tapahtuneista muutoksista, jonka avulla kehi...

Laure Fauch

Postdoc-tutkija, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Zhengzhe Wu

Tietotekniikkasuunnittelija, Tietojenkäsittelytieteen laitos