OvuDog

01.01.2012 - 31.12.2021
OvuDog on koirien lisääntymishyvinvointia edistävä tutkimusprojekti, jonka aiheina ovat koiran lisääntymiseen vaikuttavien steroidihormonien metaboliatutkimus sekä kajoamattomien analyysimenetelmien kehittäminen kiiman vaiheiden arvioimiseksi.

Steroid Receptor Research Center

Tutkimme steroidihormonireseptorien merkitystä ja toimintaa etenkin kromatiinin ja transkription säätelyssä, sekä niiden roolia lääkeresistenssin muodostumisessa hormonipohjaisissa syövissä, etenkin eturauhassyövässä.

Steroidireseptorien tutkimuskeskuksessa toimii viisi tutkimusryh...