Karjala ja kielikontaktit

01.01.2011 -
Ryhmä koostuu senioritutkijoista, post doc -tutkijoista ja nuoremmista tutkijoista. Ryhmässä tutkitaan monipuolisesti karjalan kielen eri varieteetteja ja niiden kielikontakteja suomen ja venäjän kanssa.

Glase

Päättynyt. 01.05.2016 - 31.08.2019
Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat.

Grand Duchy

Suomen suuriruhtinaskunta poliittisena tilana. Käsitehistoriallinen tutkimus.

Laskennallinen spektrikuvantaminen

01.01.1985 -
Ryhmä on tietojenkäsitelytieteen laitoksen, ja fysiikan ja matematiikan laitoksen yhteinen tutkimusryhmä. Se kuuluu fotoniikan instituuttiin. 1980-luvun puolivälistä lähtien ryhmä on keskittynyt spektripohjaiseen väritutkimukseen ja uusiin menetelmiin spektrianalyysin analysoimiseksi ja mittaamis...

Kansakunnan tarinat

Useat esimerkit Euroopan lähimenneisyydestä todentavat historian käytön voiman erilaisissa ryhmien välisissä konflikteissa. Tässä Suomen Akatemian rahoittamassa akatemiatutkijan projektissa ”Kansakunnan tarinat: Historian representaatiot mediassa, politiikassa ja opetuksessa” tarkastellaan sosiaa...

Kantele Goes Global! Ground Zero (Kantele-GO!)

01.01.2019 - 31.12.2021
Hanketta rahoitetaan Karelia CBC-ohjelmasta. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, The Karelian National Song and Dance Ensemble Kantele (päätoteuttaja), National School of Arts of Pryazha district ja Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry.