Grand Duchy

Suomen suuriruhtinaskunta poliittisena tilana. Käsitehistoriallinen tutkimus.