Jyrki Virtanen

Yliopistotutkija (tenure track), FT ravitsemusepidemiologian dosentti, Kansanterveystieteen yksikkö

Molecular Mechanisms Of Cardiometabolic Diseases

Tutkimuksessamme selvitämme sydämen yleisimmän läppävian eli aorttaläpän ahtauman syntymekanismeja pyrkiessämme kehittämään siihen ehkäisevää lääkehoitoa. Lisäksi selvitämme miten raskauden aikainen äidin verenpainetauti, diabetes ja ylipaino vaikuttavat istukan ja sikiön toimintaan.

Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmä

Tutkimuksemme keskittyy selvittämään ravitsemuksen ja kroonisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä havainnoivia väestötutkimuksia että kokeellisia tutkimuksia ihmisillä.