Elina Arminen

Yliopistotutkija, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

New Cultural Horizons

01.01.2020 - 30.09.2022
Hanketta rahoitetaan Karelia CBC -ohjelmasta. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Karjalan koulutuksen kehittämisinstituutti ja Petroskoin musiikkikollege im. Karl Erikovich Rautio. Hankkeen tavoitteena on parantaa tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuriha...