Aerosolifysiikan tutkimusryhmä

Aerosolifysiikan ryhmän tutkimus keskittyy ilmakehän aerosolihiukkasiin, jotka ovat nestemäisiä tai kiinteitä hiukkasia ilman seassa. Ryhmä tutkii miten ilmakehän aerosolihiukkaset syntyvät ja muuntuvat ilmakehässä sekä millainen rooli aerosolihiukkasilla on ilmastossa niiden pilvivuorovaikutuste...

Anna Karttunen

Nuorempi tutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Anna Kinnunen

Yliopisto-opettaja, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Anneli Hujala

Projektitutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Arja Lyytinen

Yliopistonlehtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Arvoa ja arvottomuutta

Vuonna 2018 perustettu tutkimusryhmä, jossa tutkitaan ihmisen arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia niin laadullisilla kuin määrällisilläkin menetelmillä yhteistyössä kaupunkien kanssa. Tutkimusryhmään kuuluu dosentti Kaarina Mönkkönen, yliopettaja, VTT Annukka Tapani (Tampereen amk), yht...