Anna Karttunen

Nuorempi tutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos