Kaija Saranto

Professori, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Markku Niemivirta

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Opetus- ja kehitysteknologia

Ryhmämme ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat laskennallisen ajattelun (computational thinking) välineet ja mallit, digitalisaation vaikutukset yhteiskuntaan, digitaaliset oppimisympäristöt sekä tietotekniikan oppiminen. Tutkimuksella pyritään myös löytämään käytännön ratkaisuja konkreettisiin oppi...