Johanna Uotinen

Yliopistonlehtori, viestintä, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Niina Syrjänen

Yliopisto-opettaja, saksan kieli, Vieraat kielet ja käännöstiede