SHIFTMIRE

Projektissa selvitetään aapasoiden viimeaikaisia muutoksia kasvillisuudessa, hydrologiassa ja turvekerroksissa toistettujen tapaustutkimusten ja laajan 120 satunnaisotoksen avulla. Tapaustutkimukset tarjoavat yksityiskohtaista tutkimustietoa aapasoilla tapahtuneista muutoksista, jonka avulla kehi...

Biogeokemian tutkimusryhmä

Biogeokemian tutkimusryhmä (BGC) on profiloitunut tutkimaan miten ilmastonmuutos ja toisaalta muutokset maankäyttömuodoissa vaikuttavat biogeokemiallisiin kiertoihin ja ilmakehän kannalta tärkeiden kaasujen dynamiikkaan. Tutkimusryhmässämme tehdään tutkimusta hyvin erilaisissa mittakaavoissa, al...

Ari Laurén

Apulaisprofessori, Metsätieteiden osasto

Niko Kinnunen

Apurahatutkija, Ympäristö- ja biotieteiden laitos