Itä-Suomen tutoropettajaverkosto

Päättynyt. - 31.07.2022
Tutoropettajaverkostohankeen tavoitteena on tukea tutoriopettajien toimintaa kouluissa. Tavoitteina on tukea prosesseja, jotka edesauttavat pedagogiikan uudistumista ja opetuksen digitalisaatiota, työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden kehittämistä, koulujen toimintakulttuurin uudistumis...

Kwok Ng

Yliopistotutkija, Erityispedagogiikka

UEFin tutoropettajat yhteisöllistä osaamista edistämässä

Päättynyt. 02.03.2020 - 31.07.2021
Tehtävämme harjoittelukouluna edellyttää opettajien osaamisen jatkuvaa ja systemaattista kehittämistä. Tavoitteena on parantaa Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun opettajien ja opettajaksi opiskelevien digipedagogista osaamista. Yksi keskeisimpiä tavoitteita on tuottajakeskeisen pedagogiikan ...