Vesitutkimus

Tieteeseen perustuvaa vesivarojen ja -ympäristön kestävää käyttöä

Jarno Suni

Tutkijatohtori, Kauppatieteiden laitos

Mikromuovitutkimus

Yliopistossa tehdään mikromuovien monitieteistä tutkimusta: erityisesti menetelmäkehitys ja analytiikka muovipartikkelien määrän ja laadun määrittämiseksi erilaisista ympäristönäytteistä (SIB Labs), kemiallisen analytiikan kehittäminen (Farmasia), vaikutusten arviointi vesieliöille (Ympäristö- ja...

Esimerkkiryhmä

Päättynyt. 01.01.2019 - 18.03.2021
Ingressi. Tämä teksti tulee näkyviin Connectin haussa. Esittele tässä kohdassa tutkimusryhmäsi idea. Jos tutkimusryhmäsi nimi on lyhenne, avaa se tässä.
Vesivarojen kestävä yhteiskäyttö (WATER) -tutkimusyhteisö yhdistää laaja-alaisesti Itä-Suomen yliopiston vesitutkijoita ja tutkimusryhmi...

Moritz Albrecht

Yliopistotutkija (Tenure Track), Historia- ja maantieteiden laitos