Ameba-tiimi

Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tiimi tutkii oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä korkea-asteella.

Anna Kuikka

Markkinointikoordinaattori (vanhempainvapaalla 14.10.2019 alkaen), Viestintäpalvelut

Erkko Sointu

Yliopistotutkija (Tenure Track), Erityispedagogiikka

Iiris Lehto

Projektitutkija, Yhteiskuntatieteiden laitos