Ameba-tiimi

Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tiimi tutkii oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä korkea-asteella.

Anna Kuikka

Markkinointikoordinaattori, Viestintäpalvelut

Erkko Sointu

Yliopistotutkija (tenure track), oppimisen ja tulevaisuuden opetusmenetelmien kehittäminen, Erityispedagogiikka