Ameba-tiimi

Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tiimi tutkii oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä korkea-asteella.

Anna Kuikka

Markkinointikoordinaattori (vanhempainvapaalla 14.10.2019 alkaen), Viestintäpalvelut

Erkko Sointu

Yliopistotutkija (tenure track), oppimisen ja tulevaisuuden opetusmenetelmien kehittäminen, Erityispedagogiikka