Anna Kårlund

Tutkijatohtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Arto Koistinen

Tutkimusinfrastruktuurijohtaja, Toiminnanohjaus ja laatu

FORBIO

Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous

Heli Paulasto

Yliopistonlehtori, Vieraat kielet ja käännöstiede

Ihmistieteellisen eläintutkimuksen verkosto

Itä-Suomen yliopiston ihmistieteellisen eläintutkimuksen verkostolaiset (It-et verkosto) tutkivat monitieteisesti ihmisen ja eläinten välistä suhdetta ja eläinten asemaa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Kasvavan kiinnostuksen taustalla ovat muutokset eläinten ja ihmisten välisissä suhteissa sekä e...

Ikääntyvän kaupunkilaisen naapuriverkostot

01.03.2020 - 31.12.2022
Turun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteishankkeen tarkoituksena on tarkastella ikääntyvän väestön naapuruussuhteiden laatua ja laajuutta, naapuruston merkitystä ikääntyneen hyvinvoinnin kannalta sekä ikäihmisiä naapurustojensa voimavarana. Hankkeen rahoittaja on Turun kaupunkitutkimusohjelma.