Moniammatillinen vuorovaikutus ammattikäytännöissä ja oppimisessa

Moniammatillinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat nousseet merkittävään asemaan niin palveluja kehitettäessä kuin korkeakouluopetuksessa. Tähän tutkimusryhmään on koottu kolme erillistä tutkimushanketta, joissa yhteinen nimittäjä on moniammatillinen vuorovaikutus ja yhteistyössä oppiminen. Tutkimu...

MOVU

Moniammatillisen vuorovaikutuksen ja moniammatillisen yhteistyön tutkimus

FCLab.lukio – Future Classroom Lab lukiossa

Päättynyt. 01.08.2019 - 01.08.2021
FCLab.lukio-hanke toteuttaa opetukseen ja palautumiseen soveltuvan virtuaaliluontoympäristötilan, digitaalisen immersion mahdollistavan monitoimitilan sekä käyttäjien luontosuhdetta ja luovuutta vahvistavat aula- ja käytävätilat. Hyvinvointiajattelua tukevien toimintamallien, pedagogisten käytänt...

Metsien terveys

24.10.2017 -
Keskeisiä tutkimusteemoja ovat, ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien terveyteen ja biodiversiteetin käyttö ja hoito sekä bioottiset metsätuhot ja häiriöt

FORBIO

Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous

Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla

01.09.2021 - 31.08.2026
Tutkimusprojektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla liike-elämän kontekstissa, keskittyen erityisesti ylimpään johtoon IT-alan yrityksissä. Etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja käytänteitä sekä heidän digitaalista vuorovaikutusosaamistaan tutkitaan Suomess...

Heli Paulasto

Yliopistonlehtori, Vieraat kielet ja käännöstiede