Petri Rintamäki (petri.rintamaki@uef.fi)

Yleishallinto- ja lakipalvelut toimii yleisenä rehtorien ja hallintojohtajan valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, joka vastaa myös hallituksen työskentelyyn liittyvistä asioista. Yleishallinto- ja lakipalvelujen tehtäviin kuuluvat lisäksi asiakirja- ja kirjaamopalvelut, johtamisen tukipalvelut, laki- ja hankintapalvelut, sisäinen tarkastus ja tietosuoja.