Meri Sariola

Projektikoordinaattori, Yleishallinto- ja lakipalvelut

Marko Rossi

Oikeudellinen asiantuntija, Laki- ja hankintapalvelut

Helena Eronen

Tietosuojavastaava, Yleishallinto- ja lakipalvelut