Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa

15.10.2018 - 30.09.2021
Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä työyhteisökulttuurin merkityksestä yrityksen tuottavuuden, toimivuuden ja työyhteisön jäsenten hyvinvoinnin kehittämisessä. Hankkeessa pyritään kehittämään työyhteisön jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja lisäämään sellaisia työyhteisötaitoja, jotka tu...

Elsi Similä

Suunnittelija, Centre for Continuous Learning

Karelian Wellness

01.01.2020 - 31.12.2021
Karelian Wellness – increasing wellness tourism in Finnish and Russian Karelia.

Kirsi Savonen

Yliopisto-opettaja, Department of Health and Social Management