Mobilising Populism

Populist parties have succeeded in the elections both in Finland, in Europe and globally. As a result of political popularity the scientific community has become interested in populism, producing diverse research on its causes and consequences. Inspired by previous research we aim to build a soci...

Populismin vetovoima

Populistipuolueiden voittokululle ei näy loppua Suomessa, Euroopassa ja muuallakaan maailmassa. Laajasta mielenkiinnosta huolimatta yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa toistaiseksi tiedetään hyvin vähän siitä, mikä populistisessa retoriikassa vetoaa äänestäjiin ja saa nämä liikkeelle. Tämän K...