AAPELI LEMINEN

Nuorempi tutkija

Tutkin paikkatietomenetelmin (GIS) terveydenhuollon saavutettavuutta ja sote-palveluiden käyttöön liittyviä epäsuoria kustannuksia, kuten potilaiden aika- ja matkakustannuksia. Nämä kustannukset voivat olla merkittäviä kroonisia sairauksia sairastavilla potilailla, joiden täytyy käydä säännöllisesti seurannassa. Olen kehittänyt kustannusmallia, jolla näitä kustannuksia voidaan mitata potilasrekisteriaineiston pohjalta. Olen myös selvittänyt yhteiskunnallista kustannussäästöpotentiaalia, joka olisi saavutettavissa vaihtoehtoisilla liikkumistarvetta vähentävillä hoitotoimenpiteillä, kuten omaseurannalla tai tai eri tyyppisellä lääkityksellä. Tutkimukseni sijoittuu Siun soten alueelle Pohjois-Karjalassa.