ANNA KINNUNEN

Yliopisto-opettaja

Olen FT, ja työskentelen tällä hetkellä yliopisto-opettajana kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa. Lukuvuonna 2021-2022 opetan mm. kulttuurintutkimuksen kandidaatti- ja maisteriseminaareissa.

Tutkimusintressini paikantuvat kulttuurisen (mielen)terveystutkimuksen kentälle. Olen kiinnostunut terveydestä, sairaudesta, parantamisesta ja hyvinvoinnista perinteen- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Vuonna 2020 valmistuneessa väitöskirjassani tarkastelin mielen sairastamiseen kytkeytyviä kulttuurisia käsityksiä ja kansanomaisia ajattelumalleja.

Lisäksi olen tehnyt vanhuuteen ja dementiaan liittyvää tutkimusta. Vuosina 2016-2019 työskentelin Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Normaalin rajoilla - dementian ja vanhuuden kulttuuriset merkitykset suomalaisessa ja venäläisessä kulttuurissa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

anna.kinnunen@uef.fi

Puhelin

046 920 8583

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Linkit

Julkaisut