Annalaura  Jokiniemi

Annalaura Jokiniemi

Projektipäällikkö

Koordinoin e-FINGERS-hankketta, jonka tavoitteena on kehittää uusia, kestäviä toimintatapoja parantamaan aivoterveyttä yhdessä yrityskumppaneiden kanssa.

Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö

annalaura.jokiniemi@uef.fi | 050 308 6929

0503086929
050 3086929
050 308 6929
+358 50 308 6929
+35850 308 6929
050 3086 929
+358 50 3086 929
+35850 3086 929
+358 50 3086929
+35850 3086929
+358503086929

Työskentelen projektikoordinaattorina Kansallisella neurokeskuksella. Projektille myönnettiin Business Finlandin Co-creation-rahoitus, jonka avulla valmistellaan Co-innovation hakemusta. Co-innovationissa keskeisessä roolissa on akateemisten kumppaneiden ja  yritysten yhteistyö, ja rahoitus on tyypillisesti 2-3 vuotta. e-FINGERS:in tavoitteena on kehittää uusia työkaluja, jotta dementian riskiryhmiin kuuluvat henkilöt voitaisiin tunnistaa entistä varhaisemmassa vaiheessa.   Minuun voi olla yhteydessä, mikäli yhteistyökuviot e-FINGERS-hankkeen osalta kiinnostavat.

Siirryin kliinisen lääketieteen yksikköön ympäristö- ja biotieteiden laitokselta, jossa tein väitöskirjani ”Compatibility perspective on human mate choice and infertility”.  Väitöskirjani  keskittyy sukusolutason parinvalintaan, mutta siinä on tutkittu myös perinteistä parinvalintaa. Sukusolutason seksuaalivalinta on tunnistettu ilmiönä jo useilla eläinlajeilla, mutta ihmisillä sitä ei juurikaan ole vielä tutkittu. Väitöskirjani selventää siittiöiden valintaa naisenlisääntymiselimistössä, sekä pyrkii tuottamaan uutta tietoa ihmisen hedelmättömyysongelmiin. Lisäksi tutkin perinteisen parinvalinnan ja sukusolutason valinnan yhteyttä samoilla tutkimushenkilöillä.

Julkaisut

8 kappaletta