Tarkenna hakuasi

Anne Väisänen

Apurahatutkija

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

anne.vaisanen@uef.fi

Tutkin väitöskirjassani valheellisen puheen akustisprosodisia piirteitä, siihen liittyviä uskomuksia ja valheen tunnistamista. Keskeisin tutkimusaineistoni koostuu hätäpuhelunauhoitteista, joista tarkastelen erityisesti perättömien hätäilmoitusten tyypillisiä piirteitä. Olen kiinnostunut laajasti puheen prosodiasta ja siitä syntyvistä vaikutelmista, minkä lisäksi minua kiinnostavat myös äänen hyvinvointi, äänenkäytön harjoittaminen ja näitä aiheita koskeva tutkimus. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, pääaineenani opiskelin puhetekniikkaa ja vokologiaa Tampereen yliopistossa.

Olen opettanut Itä-Suomen yliopistolla yleisen kielitieteen oppiaineessa laaja-alaisesti puheentutkimuksen menetelmiä, erityisesti Praat-ohjelman peruskäyttöä. Olen myös pitänyt luentoja äänen ja puheen instrumentaalisista tutkimusmenetelmistä sekä logopedian että kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoille.

Julkaisut

3/3 kappaletta