ANNEKATRIN KAIVAPALU

Professori

Olen hoitanut Itä-Suomen yliopistossa suomen kielen professuuria vuodesta 2019. Asiantuntijuuteni liittyy suomen ja viron kieleen ja toisen kielen oppimiseen. Olen aloittanut tutkijanurani suomen ja viron kieliopillisen vertailun tutkimushankkeessa ja siirtynyt sitä kautta suomen ja viron oppimisen tutkimiseen. Jatkuvina tutkimuskohteinani ovat olleet suomen ja viron oppiminen kohdekielinä, kieltenvälinen vaikutus, lähisukukielen tuottaminen ja ymmärtäminen. Toisen kielen oppimisen tutkimuskentällä edustan ensisijaisesti kognitiivista ja sosiokognitiivista suuntausta. Viime aikoina kiinnostukseni on kohdistunut erityisesti kieltenvälisen samankaltaisuuden ja sen tietoisen ja tiedostamattoman havaitsemisen tutkimiseen psykolingvististen ja introspektiomenetelmien avulla. Sukukielten vertailuun ja niiden oppimiseen keskittyvää tutkimusta olen pyrkinyt edistämään myös soveltavan fennougristiikan tärkeimmän forumin, tieteellisen kausijulkaisun ”Lähivõrdlusi. Lähivertailuja” päätoimittajana.