ANNELI HUJALA

Projektitutkija

Sosiaali- ja terveysjohtamisen tutkimus


Olen sosiaali- ja terveysjohtamisen tutkija. Erityisesti olen kiinnostunut yhteistyön ja vuorovaikutuksen näkökulmista (sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaalipsykologia).
Sote-integraatio ja siihen liittyvä monialainen yhteistyö (johtajat, työntekijät, paljon sote-palveluja tarvitsevat asiakkaat) ovat keskeisiä tutkimusaiheitani.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sähköposti

anneli.hujala@uef.fi

Puhelin

040 774 1508

Avainsanat

Opetustehtävät

COMP Comparison of international health and welfare systems; JATKOKVALI Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät jatko-opiskelijoille

Tutkimusryhmät ja -projektit

Viimeisimpiä tutkimushankkeita:
JOY Sote-johtajien yhteistyö (2018-2020);
OI2 Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat keskiöön, sote-ammattilaisten yhteistyö (2016-2018):
ICARE4EU Innovating care for people with multiple chronic conditions in Europe (2013-2017)

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut