ANNI CALCARA

Tammikuusta 2021 alkaen työskentelen apurahatutkijana Itä-Suomen yliopistossa Suomen kulttuurirahaston (SKR) Pohjois – Karjalan rahaston myöntämällä apurahalla. Apurahatutkijana työstän artikkelipohjaista väitöskirjaani.


Olen valmistunut Itä-Suomen yliopistosta filosofian maisteriksi kesäkuussa 2018 pääaineenani englannin kieli ja kulttuuri. Osana tätä tutkintoa suoritin aineenopettajan pedagogiset opinnot. Aloitin opintoni Sosiaalisten ja Kulttuuristen Kohtaamisten (SCE) - tohtoriohjelmassa tammikuussa 2019. Väitöskirjani alustava otsikko on "Impact Left Behind: Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins's Left Behind Franchise as an Ideological and Social phenomenon". Tutkin artikkelipohjaisessa väitöskirjassani uskonnollisen populaarikulttuurin suhdetta ideologiaan, sekä uskonnollisten populaarikulttuurituotteiden yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikutusvaltaa. Väitöskirjani ohjaajina toimivat professori Jopi Nyman sekä professori Risto Turunen.

Tämän lisäksi työstän toista filosofian maisterin tutkintoa kirjallisuudesta. Pro gradussani aion tutkia tilan merkitystä ja roolia Margaret Atwoodin romaanissa "The Handmaid's Tale" sekä Charlotte Perkins Gilmanin novellissa "The Yellow Wallpaper".

Toimin syksystä 2019 joulukuuhun 2020 englanninkielisen kulttuurin ja kirjallisuuden yliopisto-opettajana. Opetin perus- aine- ja syventäviin opintoihin kuuluvia englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin kursseja. Lisäksi syyslukukaudella 2020 toimin toisen vuoden englannin kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijoiden ohjaajana (HOPE opettajana). Toimin Kulttuurien ja kielten kohtaamisten (KULKIEKO) – tutkijaseminaarin jatko-opiskelija koordinaattorina lukuvuosina 2019-2021.
<..

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Vieraat kielet ja käännöstiede

Sähköposti

anni.calcara@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Opetustehtävät

 

 

Julkaisut