Anni Elina Calcara

Anni Elina Calcara

Yliopisto-opettaja

Tammikuusta 2021 alkaen työskentelen apurahatutkijana Itä-Suomen yliopistossa Suomen kulttuurirahaston (SKR) Pohjois – Karjalan rahaston myöntämällä apurahalla. Apurahatutkijana työstän artikkelipohjaista väitöskirjaani.

Humanistinen osasto, Vieraat kielet ja käännöstiede

anni.calcara@uef.fi | 050 491 1465

0504911465
050 4911465
050 491 1465
+358 50 491 1465
+35850 491 1465
050 4911 465
+358 50 4911 465
+35850 4911 465
+358 50 4911465
+35850 4911465
+358504911465

Olen valmistunut Itä-Suomen yliopistosta filosofian maisteriksi kesäkuussa 2018 pääaineenani englannin kieli ja kulttuuri. Osana tätä tutkintoa suoritin aineenopettajan pedagogiset opinnot. Aloitin opintoni Sosiaalisten ja Kulttuuristen Kohtaamisten (SCE) – tohtoriohjelmassa tammikuussa 2019. Väitöskirjani alustava otsikko on ”Impact Left Behind: Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins’s Left Behind Franchise as an Ideological and Social phenomenon”. Tutkin artikkelipohjaisessa väitöskirjassani uskonnollisen populaarikulttuurin suhdetta ideologiaan, sekä uskonnollisten populaarikulttuurituotteiden yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikutusvaltaa. Väitöskirjani ohjaajina toimivat professori Jopi Nyman sekä professori Risto Turunen.

Tämän lisäksi työstän toista filosofian maisterin tutkintoa kirjallisuudesta. Pro gradussani aion tutkia tilan merkitystä ja roolia Margaret Atwoodin romaanissa ”The Handmaid’s Tale” sekä Charlotte Perkins Gilmanin novellissa ”The Yellow Wallpaper”.

Olen Kulttuurintutkimuksen seuran hallituksen toinen varapuheenjohtaja (2021-2022) sekä Suomen Yhdysvaltain tutkimuksen seuran (FASA) hallituksen jäsen (2021-2022).

Julkaisut

3 kappaletta