ANNUKKA LAHTI

Tutkijatohtori

Tutkijatohtori


Tutkimustyöni keskiössä ovat sukupuolen, seksuaalisuuden, vallan, affektien ja intiimiyden kytkökset läheissuhteissa.

Tutkijatohtorihankkeessani tutkin sateenkaarieroja  eri kaupungeissa Suomessa ja Isossa-Britanniassa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos

Sähköposti

annukka.lahti@uef.fi

Puhelin

050 514 3265

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimusprojektini ’Kun sateenkaaren päässä on ero: LHBTQIA+ ihmisten erojen prosessit Suomessa ja Isossa-Britanniassa’ pureutuu julkisuudessa ja tutkimuksessa vähän käsiteltyyn aiheeseen: eroihin ja ongelmiin sateenkaarisuhteissa ja -perheissä. Lesbot, homot, biseksuaalit, transihmiset, intersukupuoliset, aseksuaalit ja queer-ihmiset ovat joutuneet pitkään kamppailemaan suhteidensa tasa-arvoisesta asemasta lain edessä. Se on luonut paineita onnistua suhteissa, tilanteen, jossa mahdollisista ongelmista ja eroista helposti vaietaan eikä niihin haeta apua. Syrjivässä tilanteessa myös julkisessa keskustelussa on riskialtista tuoda esiin sateenkaariparisuhteissa ja -perheissä väistämättä esiintyviä ongelmia ja sitä, että niistäkin erotaan. Tilastojen valossa rekisteröidyt parisuhteet ja samaa sukupuolta olevien avioliitot päätyvät kuitenkin eroon yhtä todennäköisesti tai vielä todennäköisemmin kuin heteroavioliitot.

Onkin aika ryhtyä teoretisoimaan ja tutkimaan myös queer-rakkaudessa ja suhteissa epäonnistumista. Muuten suhteiden päättymisestä tulee jotakin, jota ei voi surra. Kehitän hankkeessa risteävien valtapositioiden ja affektien teoretisoinnista inspiroitunutta teoreettista viitekehystä sateenkaarierojen tutkimiseen. Se mahdollistaa eroamisen tutkimisen arjessa elävänä, muuttuvana, tunnepitoisena ja usein sotkuisena. Ajattelen eroja risteyksinä tai pahimmillaan kolareina, jolloin kussakin erossa monenlaiset elementit virtaavat yhteen. Usein ne ovat tietyllä tavalla järjestäytyneitä sukupuolien ja seksuaalisuuksien välisiä (valta)suhteita ja kipeitä affektiivisia dynamiikkoja, jotka voivat kuitenkin eroprosesseissa kulkeutua myös yllättäviin suuntiin.

 

Linkit

Julkaisut

Tiedostot