Tarkenna hakuasi

Annukka  Lahti

Annukka Lahti

Tutkijatohtori

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia)

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

annukka.lahti@uef.fi | 050 514 3265

Tutkimustyöni keskiössä ovat sukupuolen, seksuaalisuuden, vallan, affektien ja intiimiyden moninaiset kytkökset läheissuhteissa.

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorihankkeessani tutkin LHBTQIA+ ihmisten eroja Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Feministisen uusmaterialistisen teoretisoinnin ja posthumanistisen ajattelun inspiroimana tarkasten erojen kehkeytymistä erilaisten inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden välisissä affektiivisissa, diskursiivisissa, psyykkisissä, materiaalisissa ja sosiaalisissa (valta)suhteissa ja yhteenliittymissä.

Julkaisut

9/9 kappaletta