ARTO KOISTINEN

Tutkimusinfrastruktuurijohtaja

Tutkimusinfrastruktuurijohtajana vastaan yliopiston infrastruktuuriohjelman strategisesta kehittämisestä, seurannasta ja päätösten valmistelusta.


Vastuullani on yliopiston infrastruktuuriohjelman ja sen toimenpideohjelman kehittäminen ja koordinointi. Tähän liittyy mm. resurssien strateginen suunnittelu, sidosryhmäyhteistyö infrastruktuureihin liittyen ja yliopistotason päätösten valmistelu.

Tehtävien myötä vahvistetaan yliopiston vaikuttavuustyötä sekä innovaatioekosysteemien ja yritysyhteistyön kehittämistä, joihin sisältyvät myös yhteiskunnalliset vuorovaikutustehtävät mm. oppilaitosyhteistyössä, maakuntaliittojen kanssa ja CLIC Innovation -yhteistyön kautta.

 

Tutkimuksen osalta erityisosaamistani on biomateriaalitutkimus, erityisesti materiaali-interaktiot ja kemiallinen analytiikka. Mikromuovien tutkimus on eräs keskeisin tutkimusaihe tällä hetkellä, johon liittyvää Akatemian hanketta johdan infrajohtajan tehtävän lisäksi.

Yhteystiedot

Organisaatio

Kehittämispalvelut, Toiminnanohjaus ja laatu

Sähköposti

arto.koistinen@uef.fi

Puhelin

044 716 3260

Avainsanat

Opetustehtävät

Tällä hetkellä otan osaa noin 10 väitöskirjatyön ohjaukseen ja usean pro gradu -työn ohjaukseen. Opinnäytetyöt liittyvät (bio)materiaalien karakterisointiin (ml. mikromuovit) moderneilla tutkimuslaitteistoilla sekä materiaalien kehittämiseen ja vaikutusten arviointiin.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Yliopiston vaikuttavuustyö kuuluu osaltaan tehtäviini ja olenkin yliopiston edustajana mm. Kuopion Kauppakamarin teollisuusvaliokunnassa, CLIC Innovation Oy:n kiertotaloustyöryhmässä ja Pohjois-Savon maakuntaliiton TKI-työryhmässä.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Olen vastuullisena johtajana mm. seuraavissa projekteissa:
– diMPex (Välitön altistus mikromuoveille ruoan ja elintarvikepakkausten kautta – muoveista liuenneet aineet ja niiden terveysvaikutukset), Suomen Akatemian rahoitus 2020-2024. Hankkeessa kehitetään menetelmiä mikromuovien ja niiden lisäaineiden terveysvaikutusten arviointiin.

– MIF (Mikromuovit Suomen vesistöissä), hanke toteutetaan yhteistyössä SYKEn Merikeskuksen kanssa. Tavoitteena kehittää menetelmiä mikromuovien tutkimukseen, selvittää mikromuovien yleisyyttä ja tutkia niiden vaikutuksia eliö- ja solutasolla.
– PINKEM (Pinnoitteiden ja pintakemian kehittäminen), hankkeessa kehitetään mm. uusia likaantumattomia materiaaleja sekä selvitetään materiaalien fysikaalisten, mekaanisten ja kemiallisten ominaisuuksien välistä yhteyttä. Pohjois-Savon liitto 2019-2021.
– Elementtisuodatus (Kiertotalouden materiaalit älykkäissä elementtisuodattimissa), hanke etsii ratkaisuja mm. hulevesien puhdistamiseen hyödyntäen biohiiltä ja muita kiertotalouden materiaaleja. ELY-keskus 2017-2020.
– YRIKE (Yritysyhteistyön kehittäminen kasvualoilla), hankkeessa luodaan toimintatapoja ja kumppanuusmallia alueen korkeakoulujen ja yritysten välille. ELY-keskus 2018-2021.

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut