ARTO KOISTINEN

Tutkimusjohtaja

SIB Labs:n johtajana minulle kuuluu vastuu yksikön taloudesta ja resursseista. Tiedekuntatasolla vastuullani on infrastruktuurien koordinoinnista ja lisäksi otan osaa yliopiston vaikuttavuustyöhön ja yritysyhteistyöhön. Tutkimusjohtajan tutkimusala..

Tehtäviini kuuluvat mm. tutkimus- ja kehityshankkeiden johtaminen, tutkijoiden konsultointi sekä oman erityisalan opetuksesta huolehtimista (mm. elektronimikroskopia ja valomikroskopia). Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä yliopiston ja tiedekunnan muiden toimijoiden kanssa ja strategisilla aloilla. Yksikkömme tuottaakin palveluita niin akateemisille kuin yritysasiakkaille.

Biomateriaalien tutkimuskohteina ovat mm. mikromuovien, pinnoitteiden ja pintakemian koostumus- ja rakenneanalyysit, vaikutusten arviointia biologisissa näytteissä ja tutkimukseen käytettävää menetelmäkehitystä . Olemme eriyisesti mikroskopian osalta jäsen Biocenter Kuopiossa.

Tehtävien myöt vahvistetaan yliopiston vaikuttavuustyötä sekä innovaatioekosysteemien ja yritysyhteistyön kehittämistä, joihin sisältyvät myös yhteiskunnalliset vuorovaikutustehtävät mm. oppilaitosyhteistyössä, maakuntaliittojen kanssa ja CLIC Innovation -yhteistyön kautta.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, SIB Labs

Sähköposti

arto.koistinen@uef.fi

Puhelin

044 716 3260

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

Vastuullani on kaksi jatko-opintotason kurssia, Elektronimikroskopia (2.5 op) ja Valomikroskopia (2.0 op), jotka järjestetään vuorovuosin tarpeen mukaan. Luennoin muilla ainelaitosten kursseilla omilla erityisosaamisen aloilla.
Tällä hetkellä otan osaa noin 10 väitöskirjatyön ohjaukseen ja usean pro gradu -työn ohjaukseen. Opinnäytetyöt liittyvät (bio)materiaalien karakterisointiin (ml mikromuovit) moderneilla tutkimuslaitteistoilla sekä materiaalien kehittämiseen ja vaikutusten arviointiin.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Yliopiston vaikuttavuustyö kuuluu osaltaan tehtäviini ja olenkin yliopiston edustajana mm. Kuopion Kauppakamarin teollisuusvaliokunnassa, CLIC Innovation Oy:n kiertotaloustyöryhmässä ja Pohjois-Savon maakuntaliiton TKI-työryhmässä.
Useat johtamani projektit toteutetaan yhteistyössä alueen ammattikorkeakoulujen, ammattikoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kesken.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Olen vastuullisena johtajana mm. seuraavissa projekteissa:
- MIF (Mikromuovit Suomen vesistöissä), hanke toteutetaan yhteistyössä SYKEn Merikeskuksen kanssa. Tavoitteena kehittää menetelmiä mikromuovien tutkimukseen, selvittää mikromuovien yleisyyttä ja tutkia niiden vaikutuksia eliö- ja solutasolla.
- PINKEM (Pinnoitteiden ja pintakemian kehittäminen), hankkeessa kehitetään mm. uusia likaantumattomia materiaaleja sekä selvitetään materiaalien fysikaalisten, mekaanisten ja kemiallisten ominaisuuksien välistä yhteyttä.
- Elementtisuodatus (Kiertotalouden materiaalit älykkäissä elementtisuodattimissa), hanke etsii ratkaisuja mm. hulevesien puhdistamiseen hyödyntäen biohiiltä ja muita kiertotalouden materiaaleja.
- YRIKE (Yritysyhteistyön kehittäminen kasvualoilla), hankkeessa luodaan toimintatapoja ja kumppanuusmallia alueen korkeakoulujen ja yritysten välille.

Lisäksi yhteistyö eri ainelaitosten tutkijoiden kanssa liittyy mm. biolääketieteellisiin, hammaslääketieteellisiin tai ympäristötieteellisiin tutkimuskohteisiin. Yhteistyön muotoina ovat yhteishankkeet, opinnäytetyön ohjaus tai konsultaatio.

Tutkimusryhmät