ARTO KOISTINEN

Tutkimusjohtaja (Research Director, SIB Labs:n johtaja (Director of SIB Labs), Dosent (Docent)

SIB Labs:n johtajana minulle kuuluu vastuu yksikön taloudesta ja resursseista. Tiedekuntatasolla vastuullani on infrastruktuurien koordinoinnista ja lisäksi otan osaa yliopiston vaikuttavuustyöhön ja yritysyhteistyöhön. Tutkimusjohtajan tutkimusala..

Tehtäviini kuuluvat mm. tutkimus- ja kehityshankkeiden johtaminen, tutkijoiden konsultointi sekä oman erityisalan opetuksesta huolehtimista (mm. elektronimikroskopia ja valomikroskopia). Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä yliopiston ja tiedekunnan muiden toimijoiden kanssa ja strategisilla aloilla. Yksikkömme tuottaakin palveluita niin akateemisille kuin yritysasiakkaille.

Biomateriaalien tutkimuskohteina ovat mm. mikromuovien, pinnoitteiden ja pintakemian koostumus- ja rakenneanalyysit, vaikutusten arviointia biologisissa näytteissä ja tutkimukseen käytettävää menetelmäkehitystä . Olemme eriyisesti mikroskopian osalta jäsen Biocenter Kuopiossa.

Tehtävien myöt vahvistetaan yliopiston vaikuttavuustyötä sekä innovaatioekosysteemien ja yritysyhteistyön kehittämistä, joihin sisältyvät myös yhteiskunnalliset vuorovaikutustehtävät mm. oppilaitosyhteistyössä, maakuntaliittojen kanssa ja CLIC Innovation -yhteistyön kautta.

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Kuopio Snellmania 3131/2

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, SIB Labs

Sähköposti

arto.koistinen@uef.fi

Puhelin

044 716 3260

Avainsanat

Julkaisut

Tutkimusryhmät