ARTTU TAPONEN

Asiakkuuspäällikkö

Elinkeinoelämän ja yliopiston välisen yhteistyön kehittäminen.


Asiakkuuspäällikön tehtäväkenttään kuuluu yhteistyön kehittäminen kaikissa eri muodoissaan, mm. yhteydenpito yrityksiin, hankeyhteistyö, opinnäytetyö- ja harjoittelupaikkojen linkittäminen yrityksiin, yritysvierailut, tutkimuksen kaupallistaminen.